Chương trình đang phát: Thời sự đồng hành chiều

Giờ phát: 16h00-17h55

Giờ phát: 17h55-18h00

Chương trình: Quảng cáo-Nhạc Top-Báo giờ