logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm kỉ luật Đảng (10/7/2019)
Cập nhật : 9:26 10/7/2019
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra kết luận kỳ họp 37 xem xét và thi hành kỷ luật một loạt cán bộ, tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật Đảng. Hơn 3 năm nay, kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, kết luận tại các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn được coi là những kết luận nóng, được dư luận dõi theo và đồng tình ủng hộ. Đó cũng là sự khẳng định quyết tâm chính trị làm trong sạch đội ngũ đảng viên, khẳng định yêu cầu phải kiểm tra, giám sát thường xuyên để giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: