logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Sách Trắng Doanh nghiệp 2019: “Tài nguyên” đặc biệt! (11/7/2019)
Cập nhật : 9:53 11/7/2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Sách Trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. Lần đầu tiên, một bức tranh tổng thể, với nhiều nhóm thông tin liên quan đến doanh nghiệp được công bố. Đây là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng với nhiều tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, phát triển thị trường, và cũng là dữ liệu cơ sở với các cơ quan hoạch định chính sách. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: