logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Cắt giảm điều kiện kinh doanh - Cần nhiều giải pháp đồng bộ (24/1/2019)

Cắt giảm điều kiện kinh doanh - Cần nhiều giải pháp đồng bộ (24/1/2019)

24/1/2019

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (22/1/2019)

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (22/1/2019)

22/1/2019

Nhìn lại 5 năm liên tục thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (17/1/2019)

Nhìn lại 5 năm liên tục thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (17/1/2019)

17/1/2019

Lao động việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (15/1/2019)

Lao động việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (15/1/2019)

15/1/2019

Trung tâm hành chính công: Hướng đến sự hài lòng của người dân (10/1/2019)

Trung tâm hành chính công: Hướng đến sự hài lòng của người dân (10/1/2019)

10/1/2019

2 Nghị quyết được Chính phủ ban hành trong những ngày đầu năm mới 2019 (8/1/2019)

2 Nghị quyết được Chính phủ ban hành trong những ngày đầu năm mới 2019 (8/1/2019)

8/1/2019

- Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về những việc phải làm để nâng cao chất lượng tăng trưởng cho nền kinh tế.
- 2 Nghị quyết được Chính phủ ban hành trong những ngày đầu năm mới 2019.

Giải pháp thủ tục hành chính 2019 - Những điểm cần tháo gỡ (3/1/2019)

Giải pháp thủ tục hành chính 2019 - Những điểm cần tháo gỡ (3/1/2019)

3/1/2019

Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ khởi nghiệp (27/12/2018)

Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ khởi nghiệp (27/12/2018)

27/12/2018

Chính phủ sau một năm quyết liệt hành động (25/12/2018)

Chính phủ sau một năm quyết liệt hành động (25/12/2018)

25/12/2018

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều có biến động, năm 2018, nền kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng và ổn định. Điểm sáng nổi bật là con số tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 7%, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những kết quả đạt được thể hiện rõ sự quyết liệt, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo ra năng lượng mạnh mẽ, tích cực lan tỏa tới các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo phương châm: Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng (20/12/2018)

Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng (20/12/2018)

20/12/2018

Giải pháp quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội (18/12/2018)

Giải pháp quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội (18/12/2018)

18/12/2018

Kỷ luật người đứng đầu thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế (13/12/2018)

Kỷ luật người đứng đầu thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế (13/12/2018)

13/12/2018

Bảo hiểm y tế toàn dân vẫn còn nhiều thách thức (11/12/2018)

Bảo hiểm y tế toàn dân vẫn còn nhiều thách thức (11/12/2018)

11/12/2018

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: