logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tăng cường thực hiện Chính phủ điện tử (8/8/2019)

Tăng cường thực hiện Chính phủ điện tử (8/8/2019)

8/8/2019

Tạo cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển (6/8/2019)

Tạo cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển (6/8/2019)

6/8/2019

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (1/8/2019)

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (1/8/2019)

1/8/2019

Chính sách việc làm trong bối cảnh hội nhập (30/7/2019)

Chính sách việc làm trong bối cảnh hội nhập (30/7/2019)

30/7/2019

Tiếp cận tín dụng: Nhiều khó khăn với doanh nghiệp (25/7/2019)

Tiếp cận tín dụng: Nhiều khó khăn với doanh nghiệp (25/7/2019)

25/7/2019

Giải ngân vốn đầu tư công - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (23/7/2019)

Giải ngân vốn đầu tư công - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (23/7/2019)

23/7/2019

Vĩnh Phúc cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư (18/7/2019)

Vĩnh Phúc cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư (18/7/2019)

18/7/2019

Đảm bảo an toàn thực phẩm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng (16/7/2019)

Đảm bảo an toàn thực phẩm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng (16/7/2019)

16/7/2019

Công bố chỉ số cải cách hành chính - Nhận diện những hạn chế (11/7/2019)

Công bố chỉ số cải cách hành chính - Nhận diện những hạn chế (11/7/2019)

11/7/2019

Tham gia hội nhập, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp bán lẻ (9/7/2019)

Tham gia hội nhập, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp bán lẻ (9/7/2019)

9/7/2019

Cải cách hành chính: Hướng tới Chính phủ điện tử (4/7/2019)

Cải cách hành chính: Hướng tới Chính phủ điện tử  (4/7/2019)

4/7/2019

Tham nhũng vặt: Làm gì để ngăn chặn? (2/7/2019)

Tham nhũng vặt: Làm gì để ngăn chặn? (2/7/2019)

2/7/2019

Cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 02 của Chính phủ (27/6/2019)

Cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 02 của Chính phủ (27/6/2019)

27/6/2019

Đưa hàng Việt vào siêu thị: Cần có sự liên kết giữa các doanh nghiệp (25/6/2019)

Đưa hàng Việt vào siêu thị: Cần có sự liên kết giữa các doanh nghiệp (25/6/2019)

25/6/2019

Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (20/6/2019)

Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (20/6/2019)

20/6/2019

Tạo cơ hội cho trẻ em được vui chơi (18/6/2019)

Tạo cơ hội cho trẻ em được vui chơi (18/6/2019)

18/6/2019

Văn hóa công vụ trong nền hành chính phục vụ (13/6/2019)

Văn hóa công vụ trong nền hành chính phục vụ (13/6/2019)

13/6/2019

Hiệu quả từ việc đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế (11/6/2019)

Hiệu quả từ việc đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế (11/6/2019)

11/6/2019

Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (6/6/2019)

Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (6/6/2019)

6/6/2019

Các cấp, các ngành tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế (4/6/2019)

Các cấp, các ngành tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế (4/6/2019)

4/6/2019

Gần 83% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (30/5/2019)

Gần 83% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (30/5/2019)

30/5/2019

Những bất cập trong chính sách cho người lao động (28/5/2019)

Những bất cập trong chính sách cho người lao động (28/5/2019)

28/5/2019

Ngành thuế Bắc Ninh nỗ lực cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp (23/5/2019)

Ngành thuế Bắc Ninh nỗ lực cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp (23/5/2019)

23/5/2019

Hoàn thiện chính sách để phát triển kinh tế số (21/5/2019)

Hoàn thiện chính sách để phát triển kinh tế số (21/5/2019)

21/5/2019

Cải cách thủ tục hành chính cần mạnh mẽ, thực chất hơn nữa (16/5/2019)

Cải cách thủ tục hành chính cần mạnh mẽ, thực chất hơn nữa (16/5/2019)

16/5/2019

Những bất cập trong thực hiện bảo hiểm xã hội khu vực Hợp tác xã ở Bắc Ninh (14/5/2019)

Những bất cập trong thực hiện bảo hiểm xã hội khu vực Hợp tác xã ở Bắc Ninh (14/5/2019)

14/5/2019

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống - Trách nhiệm các bộ ngành (9/5/2019)

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống - Trách nhiệm các bộ ngành (9/5/2019)

9/5/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: