logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, đảm bảo các bản án có hiệu lực pháp luật (28/11/2019)

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, đảm bảo các bản án có hiệu lực pháp luật (28/11/2019)

28/11/2019

Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức (26/11/2019)

Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức (26/11/2019)

26/11/2019

- Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức.
- Những bất cập trong Bảo hiểm tai nạn lao động.

Giải quyết thủ tục hành chính: Đúng hạn và trước hạn (21/11/2019)

Giải quyết thủ tục hành chính: Đúng hạn và trước hạn (21/11/2019)

21/11/2019

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức (19/11/2019)

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức (19/11/2019)

19/11/2019

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Nhằm triển khai chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Chính phủ đã hết sức quan tâm chỉ đạo thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán điện tử. Thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ phổ cập dịch vụ ngân hàng - tài chính. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quyết liệt cho vấn đề này, đặc biệt là Quyết định số 2545 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó dành hẳn một phần quan trọng cho việc đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Tuy vậy, theo các chuyên gia vấn đề phát triển thanh toán điện tử hiện nay vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chuyên đề cải cách hành chính: 26 năm và sự lỗi thời của một văn bản pháp luật (14/11/2019)

Chuyên đề cải cách hành chính: 26 năm và sự lỗi thời của một văn bản pháp luật (14/11/2019)

14/11/2019

Trong khi hầu hết các nhà tuyển dụng ở khu vực tư không coi bằng cấp như một điều kiện tiên quyết thì tại khu vực công, người có bằng cấp cao lại được hưởng những chính sách ưu tiên, đặc cách trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm. Câu chuyện “trọng” bằng cấp đã phát sinh hàng loạt vấn đề nhức nhối cho xã hội. Đó là tình trạng mua bán văn bằng, chứng chỉ giả, chạy chọt trong thi cử để có tấm bằng chính quy loại khá, giỏi… Mặt khác tình trạng loạn bằng cấp, chứng chỉ trong bổ nhiệm, xét tuyển còn hành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gây tốn kém, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, vì đa phần họ phải vừa học vừa làm.

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động (12/11/2019)

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động (12/11/2019)

12/11/2019

Hệ thống chính sách, pháp luật lao động ở nước ta tuy đã ngày càng được hoàn thiện song vẫn tiếp tục được đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động và chi phí của doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, giờ làm, bảo hiểm xã hội... Đây là những chính sách liên quan chặt chẽ giữa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả (7/11/2019)

Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả (7/11/2019)

7/11/2019

- Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả.
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế.
- Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương vào cuối tháng 11 này.

Tăng trưởng bền vững bằng những hành động cụ thể (5/11/2019)

Tăng trưởng bền vững bằng những hành động cụ thể (5/11/2019)

5/11/2019

Sau khi chỉ đạt mức tăng trưởng 6,82% trong quý I; 6,73% trong quý II, nền kinh tế nước ta đã “bứt phá” bằng mức tăng trưởng lên tới 7,31%. Xác định năm 2019 là năm bứt phá, Chính phủ đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để nền kinh tế ngày càng phát triển bền vững.

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự (31/10/2019)

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự (31/10/2019)

31/10/2019

Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm? (29/10/2019)

Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm? (29/10/2019)

29/10/2019

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của 30 Bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương (24/10/2019)

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của 30 Bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương (24/10/2019)

24/10/2019

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Người lao động vẫn còn gặp khó khăn (22/10/2019)

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Người lao động vẫn còn gặp khó khăn (22/10/2019)

22/10/2019

Hiệu quả cải cách hành chính ở Phú Thọ (17/10/2019)

Hiệu quả cải cách hành chính ở Phú Thọ (17/10/2019)

17/10/2019

Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới (15/10/2019)

Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới (15/10/2019)

15/10/2019

Hà Nội xây dựng cơ quan, văn phòng điện tử (10/10/2019)

Hà Nội xây dựng cơ quan, văn phòng điện tử (10/10/2019)

10/10/2019

- Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết theo đúng tiến độ đề ra.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức khai trương “Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh - LGSP và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương”.
- Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên áp dụng biên lai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử.
- Những nỗ lực và thành công trong cải cách hành chính của ngành Hải quan.
- Mô hình cơ quan điện tử ở Hà Nội.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (8/10/2019)

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (8/10/2019)

8/10/2019

Quá trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang được Chính phủ quan tâm thực hiện. Một trong những yếu tố quyết định trong sự thành công của quá trình đổi mới nền giáo dục đó là chất lượng đội ngũ nhà giáo bởi đội ngũ này có thể coi là “nguồn” để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai. Vậy phải làm gì để nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên?

Ngành y tế cải cách hành chính để làm hài lòng người dân, người bệnh (3/10/2019)

Ngành y tế cải cách hành chính để làm hài lòng người dân, người bệnh (3/10/2019)

3/10/2019

Nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (1/10/2019)

Nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (1/10/2019)

1/10/2019

Giáo dục đại học cần gắn nhu cầu thực tế (24/9/2019)

Giáo dục đại học cần gắn nhu cầu thực tế (24/9/2019)

24/9/2019

Cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan: Những con số biết nói (26/9/2019)

Cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan: Những con số biết nói (26/9/2019)

26/9/2019

Công khai minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (19/9/2019)

Công khai minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (19/9/2019)

19/9/2019

Tăng tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (17/9/2019)

Tăng tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (17/9/2019)

17/9/2019

Cải cách hành chính ở Hà Nội (12/9/2019)

Cải cách hành chính ở Hà Nội (12/9/2019)

12/9/2019

Tự chủ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (10/9/2019)

Tự chủ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (10/9/2019)

10/9/2019

Hải quan Hải Phòng hiện đại hóa thông quan hàng hóa (5/9/2019)

Hải quan Hải Phòng hiện đại hóa thông quan hàng hóa (5/9/2019)

5/9/2019

Vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (3/9/2019)

Vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (3/9/2019)

3/9/2019

Lộ trình thực hiện chính phủ điện tử: Liệu có đến đích? (29/8/2019)

Lộ trình thực hiện chính phủ điện tử: Liệu có đến đích? (29/8/2019)

29/8/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: