logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tinh gọn bộ máy: Gọn liệu có tinh, hiệu quả? (16/1/2020)

Tinh gọn bộ máy: Gọn liệu có tinh, hiệu quả? (16/1/2020)

16/1/2020

Vai trò của Doanh nghiệp trong xây dựng chính sách pháp luật (14/1/2020

Vai trò của Doanh nghiệp trong xây dựng chính sách pháp luật (14/1/2020

14/1/2020

Hai Nghị quyết của Chính phủ - Khẳng định quyết tâm chỉ đạo, điều hành (9/1/2020)

Hai Nghị quyết của Chính phủ - Khẳng định quyết tâm chỉ đạo, điều hành (9/1/2020)

9/1/2020

Kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 – 2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả phương châm đã đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Chính phủ một năm quyết liệt hành động (7/1/2020)

Chính phủ một năm quyết liệt hành động (7/1/2020)

7/1/2020

Năm 2019 khép lại với thành tựu ấn tượng là đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, là năm thứ 2 liên tiếp đạt, vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Có thể nói, năm qua trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ nét sự đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt.

Cải cách thủ tục hành chính: Dấu ấn năm 2019 (2/1/2020)

Cải cách thủ tục hành chính: Dấu ấn năm 2019 (2/1/2020)

2/1/2020

Lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế (31/12/2019)

Lắng nghe hơi thở cuộc sống để hoàn thiện thể chế (31/12/2019)

31/12/2019

Cổng dịch vụ công Quốc gia: Dấu ấn Cải cách thủ tục hành chính 2019 (26/12/2019)

Cổng dịch vụ công Quốc gia: Dấu ấn Cải cách thủ tục hành chính 2019 (26/12/2019)

26/12/2019

Chính quyền cơ sở - Nơi củng cố niềm tin của dân (24/12/2019)

Chính quyền cơ sở - Nơi củng cố niềm tin của dân (24/12/2019)

24/12/2019

Chính quyền cơ sở gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường là cấp gần dân nhất trong bộ máy chính quyền của nhà nước. Đây là đầu mối quan trọng đóng vai trò trực tiếp truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và tiếp thu ý kiến của nhân dân gửi đến Đảng và Nhà nước. Vì vậy xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới là vấn đề rất quan trọng và vô cùng cần thiết.

Cải cách hành chính để người lao động không gặp khó, khi làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động (19/12/2019)

Cải cách hành chính để người lao động không gặp khó, khi làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động (19/12/2019)

19/12/2019

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường (17/12/2019)

Thực trạng và giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường (17/12/2019)

17/12/2019

- Thực trạng và giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy tiếp cận phương pháp cai nghiện mới, giúp người nghiện hòa nhập xã hội.

Khai trương cổng Dịch vụ Công Quốc gia (12/12/2019)

Khai trương cổng Dịch vụ Công Quốc gia (12/12/2019)

12/12/2019

- Khai trương cổng dịch vụ công quốc gia.
- Dân chấm điểm Mscore trong lĩnh vực hành chính công và y tế.

Bảo hiểm y tế toàn dân và những vấn đề đặt ra (10/12/2019)

Bảo hiểm y tế toàn dân và những vấn đề đặt ra (10/12/2019)

10/12/2019

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội sẽ góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội nhận được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và người dân.

Vấn đề nợ đọng bảo hiểm và cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động (5/12/2019)

Vấn đề nợ đọng bảo hiểm và cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động (5/12/2019)

5/12/2019

- Vấn đề nợ đọng bảo hiểm và cách giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Công an Nghệ An 4 năm liên tục đứng đầu Ngành công an về cải cách hành chính.

Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực thi hành án (28/11/2019)

Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực thi hành án (28/11/2019)

28/11/2019

Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức (26/11/2019)

Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức (26/11/2019)

26/11/2019

- Văn hóa và trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức.
- Những bất cập trong Bảo hiểm tai nạn lao động.

Giải quyết thủ tục hành chính: Đúng hạn và trước hạn (21/11/2019)

Giải quyết thủ tục hành chính: Đúng hạn và trước hạn (21/11/2019)

21/11/2019

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức (19/11/2019)

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức (19/11/2019)

19/11/2019

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Nhằm triển khai chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Chính phủ đã hết sức quan tâm chỉ đạo thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán điện tử. Thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ phổ cập dịch vụ ngân hàng - tài chính. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quyết liệt cho vấn đề này, đặc biệt là Quyết định số 2545 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó dành hẳn một phần quan trọng cho việc đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Tuy vậy, theo các chuyên gia vấn đề phát triển thanh toán điện tử hiện nay vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chuyên đề cải cách hành chính: 26 năm và sự lỗi thời của một văn bản pháp luật (14/11/2019)

Chuyên đề cải cách hành chính: 26 năm và sự lỗi thời của một văn bản pháp luật (14/11/2019)

14/11/2019

Trong khi hầu hết các nhà tuyển dụng ở khu vực tư không coi bằng cấp như một điều kiện tiên quyết thì tại khu vực công, người có bằng cấp cao lại được hưởng những chính sách ưu tiên, đặc cách trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm. Câu chuyện “trọng” bằng cấp đã phát sinh hàng loạt vấn đề nhức nhối cho xã hội. Đó là tình trạng mua bán văn bằng, chứng chỉ giả, chạy chọt trong thi cử để có tấm bằng chính quy loại khá, giỏi… Mặt khác tình trạng loạn bằng cấp, chứng chỉ trong bổ nhiệm, xét tuyển còn hành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gây tốn kém, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, vì đa phần họ phải vừa học vừa làm.

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động (12/11/2019)

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động (12/11/2019)

12/11/2019

Hệ thống chính sách, pháp luật lao động ở nước ta tuy đã ngày càng được hoàn thiện song vẫn tiếp tục được đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động và chi phí của doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, giờ làm, bảo hiểm xã hội... Đây là những chính sách liên quan chặt chẽ giữa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả (7/11/2019)

Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả (7/11/2019)

7/11/2019

- Hà Tĩnh: Thân thiện, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả.
- Triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế.
- Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương vào cuối tháng 11 này.

Tăng trưởng bền vững bằng những hành động cụ thể (5/11/2019)

Tăng trưởng bền vững bằng những hành động cụ thể (5/11/2019)

5/11/2019

Sau khi chỉ đạt mức tăng trưởng 6,82% trong quý I; 6,73% trong quý II, nền kinh tế nước ta đã “bứt phá” bằng mức tăng trưởng lên tới 7,31%. Xác định năm 2019 là năm bứt phá, Chính phủ đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để nền kinh tế ngày càng phát triển bền vững.

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự (31/10/2019)

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự (31/10/2019)

31/10/2019

Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm? (29/10/2019)

Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm? (29/10/2019)

29/10/2019

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của 30 Bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương (24/10/2019)

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của 30 Bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương (24/10/2019)

24/10/2019

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Người lao động vẫn còn gặp khó khăn (22/10/2019)

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Người lao động vẫn còn gặp khó khăn (22/10/2019)

22/10/2019

Hiệu quả cải cách hành chính ở Phú Thọ (17/10/2019)

Hiệu quả cải cách hành chính ở Phú Thọ (17/10/2019)

17/10/2019

Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới (15/10/2019)

Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới (15/10/2019)

15/10/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: