logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Ngành y tế cải cách hành chính để làm hài lòng người dân, người bệnh (3/10/2019)

Ngành y tế cải cách hành chính để làm hài lòng người dân, người bệnh (3/10/2019)

3/10/2019

Nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (1/10/2019)

Nâng cao chất lượng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (1/10/2019)

1/10/2019

Giáo dục đại học cần gắn nhu cầu thực tế (24/9/2019)

Giáo dục đại học cần gắn nhu cầu thực tế (24/9/2019)

24/9/2019

Cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan: Những con số biết nói (26/9/2019)

Cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan: Những con số biết nói (26/9/2019)

26/9/2019

Công khai minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (19/9/2019)

Công khai minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (19/9/2019)

19/9/2019

Tăng tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (17/9/2019)

Tăng tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (17/9/2019)

17/9/2019

Cải cách hành chính ở Hà Nội (12/9/2019)

Cải cách hành chính ở Hà Nội (12/9/2019)

12/9/2019

Tự chủ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (10/9/2019)

Tự chủ bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (10/9/2019)

10/9/2019

Hải quan Hải Phòng hiện đại hóa thông quan hàng hóa (5/9/2019)

Hải quan Hải Phòng hiện đại hóa thông quan hàng hóa (5/9/2019)

5/9/2019

Vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (3/9/2019)

Vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (3/9/2019)

3/9/2019

Lộ trình thực hiện chính phủ điện tử: Liệu có đến đích? (29/8/2019)

Lộ trình thực hiện chính phủ điện tử: Liệu có đến đích? (29/8/2019)

29/8/2019

Chống lãng phí tài sản công (27/8/2019)

Chống lãng phí tài sản công (27/8/2019)

27/8/2019

Xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, hướng tới 2025 (22/8/2019)

Xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, hướng tới 2025 (22/8/2019)

22/8/2019

Nâng cao năng suất lao động – chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh (20/8/2019)

Nâng cao năng suất lao động – chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh (20/8/2019)

20/8/2019

Chính phủ điện tử: Cần có sự liên thông (15/8/2019)

Chính phủ điện tử: Cần có sự liên thông (15/8/2019)

15/8/2019

Bảo hiểm thất nghiệp- điểm tựa cho người lao động (13/8/2019)

Bảo hiểm thất nghiệp- điểm tựa cho người lao động (13/8/2019)

13/8/2019

Tăng cường thực hiện Chính phủ điện tử (8/8/2019)

Tăng cường thực hiện Chính phủ điện tử (8/8/2019)

8/8/2019

Tạo cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển (6/8/2019)

Tạo cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển (6/8/2019)

6/8/2019

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (1/8/2019)

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (1/8/2019)

1/8/2019

Chính sách việc làm trong bối cảnh hội nhập (30/7/2019)

Chính sách việc làm trong bối cảnh hội nhập (30/7/2019)

30/7/2019

Tiếp cận tín dụng: Nhiều khó khăn với doanh nghiệp (25/7/2019)

Tiếp cận tín dụng: Nhiều khó khăn với doanh nghiệp (25/7/2019)

25/7/2019

Giải ngân vốn đầu tư công - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (23/7/2019)

Giải ngân vốn đầu tư công - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (23/7/2019)

23/7/2019

Vĩnh Phúc cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư (18/7/2019)

Vĩnh Phúc cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư (18/7/2019)

18/7/2019

Đảm bảo an toàn thực phẩm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng (16/7/2019)

Đảm bảo an toàn thực phẩm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng (16/7/2019)

16/7/2019

Công bố chỉ số cải cách hành chính - Nhận diện những hạn chế (11/7/2019)

Công bố chỉ số cải cách hành chính - Nhận diện những hạn chế (11/7/2019)

11/7/2019

Tham gia hội nhập, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp bán lẻ (9/7/2019)

Tham gia hội nhập, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp bán lẻ (9/7/2019)

9/7/2019

Cải cách hành chính: Hướng tới Chính phủ điện tử (4/7/2019)

Cải cách hành chính: Hướng tới Chính phủ điện tử  (4/7/2019)

4/7/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: