logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (6/6/2019)

Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh (6/6/2019)

6/6/2019

Các cấp, các ngành tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế (4/6/2019)

Các cấp, các ngành tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế (4/6/2019)

4/6/2019

Gần 83% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (30/5/2019)

Gần 83% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (30/5/2019)

30/5/2019

Những bất cập trong chính sách cho người lao động (28/5/2019)

Những bất cập trong chính sách cho người lao động (28/5/2019)

28/5/2019

Ngành thuế Bắc Ninh nỗ lực cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp (23/5/2019)

Ngành thuế Bắc Ninh nỗ lực cải cách hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp (23/5/2019)

23/5/2019

Hoàn thiện chính sách để phát triển kinh tế số (21/5/2019)

Hoàn thiện chính sách để phát triển kinh tế số (21/5/2019)

21/5/2019

Cải cách thủ tục hành chính cần mạnh mẽ, thực chất hơn nữa (16/5/2019)

Cải cách thủ tục hành chính cần mạnh mẽ, thực chất hơn nữa (16/5/2019)

16/5/2019

Những bất cập trong thực hiện bảo hiểm xã hội khu vực Hợp tác xã ở Bắc Ninh (14/5/2019)

Những bất cập trong thực hiện bảo hiểm xã hội khu vực Hợp tác xã ở Bắc Ninh (14/5/2019)

14/5/2019

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống - Trách nhiệm các bộ ngành (9/5/2019)

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống - Trách nhiệm các bộ ngành (9/5/2019)

9/5/2019

Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân (7/5/2019)

Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân (7/5/2019)

7/5/2019

Cải cách hành chính để phòng chống tham nhũng (2/5/2019)

Cải cách hành chính để phòng chống tham nhũng (2/5/2019)

2/5/2019

Làm gì để kinh tế tư nhân phát triển trong thời gian tới (30/4/2019)

Làm gì để kinh tế tư nhân phát triển trong thời gian tới (30/4/2019)

30/4/2019

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần an sinh xã hội (25/4/2019)

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần an sinh xã hội (25/4/2019)

25/4/2019

An toàn trong trường học - Sự quan tâm của toàn xã hội (23/4/2019)

An toàn trong trường học - Sự quan tâm của toàn xã hội (23/4/2019)

23/4/2019

Loại bỏ văn bản giấy: Hướng tới nền hành chính hiện đại (18/4/2019)

Loại bỏ văn bản giấy: Hướng tới nền hành chính hiện đại (18/4/2019)

18/4/2019

Chống tham nhũng vặt: Cần quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa (16/4/2019)

Chống tham nhũng vặt: Cần quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa (16/4/2019)

16/4/2019

Người dân đã hài lòng hơn với dịch vụ công (11/4/2019)

Người dân đã hài lòng hơn với dịch vụ công (11/4/2019)

11/4/2019

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện (9/4/2019)

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện (9/4/2019)

9/4/2019

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế (4/4/2019)

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế (4/4/2019)

4/4/2019

- Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế.
- Cải cách hành chính ở công an Nghệ An.

Tăng giá điện, tác động đến người dân như thế nào? (2/4/2019)

Tăng giá điện, tác động đến người dân như thế nào? (2/4/2019)

2/4/2019

Phát triển Bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức “vẫn giậm chân tại chỗ” (28/3/2019)

Phát triển Bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức “vẫn giậm chân tại chỗ” (28/3/2019)

28/3/2019

Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (26/3/2019)

Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (26/3/2019)

26/3/2019

Chính phủ 4.0 và một nền hành chính không giấy tờ (21/3/2019)

Chính phủ 4.0 và một nền hành chính không giấy tờ (21/3/2019)

21/3/2019

Cần nhiều hơn nữa những chính sách dành cho cán bộ y tế ở những vùng khó khăn (19/3/2019)

Cần nhiều hơn nữa những chính sách dành cho cán bộ y tế ở những vùng khó khăn (19/3/2019)

19/3/2019

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở ngành Thuế (14/3/2019)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở ngành Thuế (14/3/2019)

14/3/2019

Tháo gỡ vướng mắc, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân (12/3/2019)

Tháo gỡ vướng mắc, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân (12/3/2019)

12/3/2019

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (7/3/2019)

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (7/3/2019)

7/3/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: