logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Bí quyết về kỹ thuật ghi nhớ.
Cập nhật : 7:22 12/11/2015
Trò chuyện với Nguyễn Chu Nam Phương, chuyên gia đào tạo của Câu lạc bộ thuyết trình ACT, tác giả cuốn “Những con số ảo thuật”.

Mã Nhúng: