logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Hà Giang: Nói đi đôi với làm – cách nêu gương thiết thực (17/1/2019)

Hà Giang: Nói đi đôi với làm – cách nêu gương thiết thực  (17/1/2019)

17/1/2019

Hà Giang thực hiện nêu gương của lãnh đạo (15/1/2019)

Hà Giang thực hiện nêu gương của lãnh đạo (15/1/2019)

15/1/2019

Cao Bằng: Những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (8/1/2019)

Cao Bằng: Những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (8/1/2019)

8/1/2019

- Phỏng vấn Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
- Cao Bằng: những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Lựa chọn cán bộ cấp chiến lược (3/1/2019)

Lựa chọn cán bộ cấp chiến lược (3/1/2019)

3/1/2019

Kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật Đảng viên năm 2018 và những tác động đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 và vấn đề nêu gương của cán bộ Đảng viên (27/12/2018)

Kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật Đảng viên năm 2018 và những tác động đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 và vấn đề nêu gương của cán bộ Đảng viên (27/12/2018)

28/12/2018

Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, những dấu ấn trong năm 2018 (25/12/2018)

Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, những dấu ấn trong năm 2018 (25/12/2018)

25/12/2018

Dựa vào dân để xây dựng Đảng: Kinh nghiệm từ một số địa phương (18/12/2018)

Dựa vào dân để xây dựng Đảng: Kinh nghiệm từ một số địa phương (18/12/2018)

18/12/2018

Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn (11/12/2018)

Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn (11/12/2018)

11/12/2018

- Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn.
- Tấm gương điển hình làm theo Bác của Công an tỉnh Hà Giang.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Đắc Lắc (6/12/2018)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Đắc Lắc (6/12/2018)

6/12/2018

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (4/12/2018)

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (4/12/2018)

4/12/2018

Quy hoạch đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (27/11/2018)

Quy hoạch đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (27/11/2018)

27/11/2018

Thận trọng trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/11/2018)

Thận trọng trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/11/2018)

20/11/2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (13/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (13/11/2018)

13/11/2018

Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (6/11/2018)

Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (6/11/2018)

6/11/2018

- Bài học Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nông thôn ở Hòa An – Cao Bằng.

Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp (25/10/2018)

Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp (25/10/2018)

25/10/2018

Người dân ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
- Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp

Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cơ sở đảng và đảng viên (23/10/2018)

Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cơ sở đảng và đảng viên (23/10/2018)

23/10/2018

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (16/10/2018)

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (16/10/2018)

16/10/2018

Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết TW6 khóa 12 tại Hà Giang (9/10/2018)

Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết TW6 khóa 12 tại Hà Giang (9/10/2018)

9/10/2018

- Hà Giang đi đầu sáp nhập các cơ quan đơn vị tham mưu của đảng với chính quyền.
- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.
- Cô giáo Trần Thị Trang Nhung, Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên (2/10/2018)

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên (2/10/2018)

2/10/2018

- Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
- Đảng viên Hà Tĩnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm cụ thể.
- Sinh con thứ 4 vẫn có thể được xem xét kết nạp Đảng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng (25/9/2018)

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng (25/9/2018)

25/9/2018

- Kiểm tra giám sát kỷ luật đảng - Những chuyển biến tích cực.
- Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Học Bác từ những điều đơn giản nhất.

Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ (18/9/2018)

Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ (18/9/2018)

18/9/2018

Xây dựng đội ngũ cán bộ cần đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Những vấn đề đặt ra trong công tác đánh giá cán bộ (11/9/2018)

Những vấn đề đặt ra trong công tác đánh giá cán bộ (11/9/2018)

11/9/2018

Vai trò của các cấp ủy Đảng ở cơ sở (4/9/2018)

Vai trò của các cấp ủy Đảng ở cơ sở (4/9/2018)

5/9/2018

- Vai trò của cấp ủy Đảng ở cơ sở, nơi gần dân nhất, nơi trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: