logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực (2/4/2019)

Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực (2/4/2019)

2/4/2019

- Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.
- Diễn đàn sinh hoạt chi bộ: cách làm mới ở tỉnh Quảng Trị.
- Tấm gương người Bí thư chi bộ làm công tác dân vận khéo.

Bắc Giang tăng cường kỷ luật Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát (26/3/2019)

Bắc Giang tăng cường kỷ luật Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát (26/3/2019)

26/3/2019

- Bắc Giang tăng cường kỷ luật Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát.
- Tấm gương trưởng thôn trẻ tuổi hết mình vì dân ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng Đảng: Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức chạy quyền” (19/3/2019)

Xây dựng Đảng: Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức chạy quyền” (19/3/2019)

19/3/2019

- Xây dựng Đảng - Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức chạy quyền”.
- Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 ở Thành ủy Hải Phòng.
- Gương thầy giáo vùng cao với sáng kiến tặng xe đạp cho học trò nghèo đến trường.

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (12/3/2019)

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (12/3/2019)

12/3/2019

- Phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thành – Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả theo Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Khóa 12.
- Hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân (5/3/2019)

Công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân (5/3/2019)

5/3/2019

- Vai trò của tổ chức triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.
- Phỏng vấn đại tá Nguyễn Công Hoan, Chính ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.

Hiệu quả của chủ trương đưa sĩ quan biên phòng về tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, hải đảo. (26/2/2019)

Hiệu quả của chủ trương đưa sĩ quan biên phòng về tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, hải đảo. (26/2/2019)

26/2/2019

- Hiệu quả của chủ trương đưa sĩ quan biên phòng về làm bí thư ở cơ sở.
- Công tác phát triển đảng viên ở huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: chất lượng cao hơn, toàn diện hơn (19/2/2019)

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: chất lượng cao hơn, toàn diện hơn (19/2/2019)

22/2/2019

- Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: chất lượng cao hơn, toàn diện hơn.
- Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ vùng nông thôn ở Hòa An, Cao Bằng.

Đổi mới trong quy hoạch cán bộ (19/2/2019)

Đổi mới trong quy hoạch cán bộ (19/2/2019)

19/2/2019

Dân chủ phải từ cơ sở (7/2/2019)

Dân chủ phải từ cơ sở (7/2/2019)

7/2/2019

Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (29/1/2019)

Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (29/1/2019)

29/1/2019

Phong trào nêu gương nói đi đôi với làm ở Ninh Bình (22/1/2019)

Phong trào nêu gương nói đi đôi với làm ở Ninh Bình (22/1/2019)

22/1/2019

- Phong trào nêu gương nói đi đôi với làm ở Ninh Bình.
- Hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Hải Phòng.

Hà Giang: Nói đi đôi với làm – cách nêu gương thiết thực (17/1/2019)

Hà Giang: Nói đi đôi với làm – cách nêu gương thiết thực  (17/1/2019)

17/1/2019

Hà Giang thực hiện nêu gương của lãnh đạo (15/1/2019)

Hà Giang thực hiện nêu gương của lãnh đạo (15/1/2019)

15/1/2019

Cao Bằng: Những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (8/1/2019)

Cao Bằng: Những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (8/1/2019)

8/1/2019

- Phỏng vấn Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
- Cao Bằng: những đột phá thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Lựa chọn cán bộ cấp chiến lược (3/1/2019)

Lựa chọn cán bộ cấp chiến lược (3/1/2019)

3/1/2019

Kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật Đảng viên năm 2018 và những tác động đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 và vấn đề nêu gương của cán bộ Đảng viên (27/12/2018)

Kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật Đảng viên năm 2018 và những tác động đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 và vấn đề nêu gương của cán bộ Đảng viên (27/12/2018)

28/12/2018

Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, những dấu ấn trong năm 2018 (25/12/2018)

Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, những dấu ấn trong năm 2018 (25/12/2018)

25/12/2018

Dựa vào dân để xây dựng Đảng: Kinh nghiệm từ một số địa phương (18/12/2018)

Dựa vào dân để xây dựng Đảng: Kinh nghiệm từ một số địa phương (18/12/2018)

18/12/2018

Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn (11/12/2018)

Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn (11/12/2018)

11/12/2018

- Xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở Đảng bộ Biên phòng Lạng Sơn.
- Tấm gương điển hình làm theo Bác của Công an tỉnh Hà Giang.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Đắc Lắc (6/12/2018)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Đắc Lắc (6/12/2018)

6/12/2018

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (4/12/2018)

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (4/12/2018)

4/12/2018

Quy hoạch đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (27/11/2018)

Quy hoạch đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (27/11/2018)

27/11/2018

Thận trọng trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/11/2018)

Thận trọng trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/11/2018)

20/11/2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (13/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình (13/11/2018)

13/11/2018

Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (6/11/2018)

Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực (6/11/2018)

6/11/2018

- Bài học Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Phủ Lý - Hà Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nông thôn ở Hòa An – Cao Bằng.

Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp (25/10/2018)

Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp (25/10/2018)

25/10/2018

Người dân ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.
- Ông bí thư Tỉnh ủy truyền lửa khởi nghiệp

Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cơ sở đảng và đảng viên (23/10/2018)

Thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát cơ sở đảng và đảng viên (23/10/2018)

23/10/2018

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: