logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội, trách nhiệm của các chủ thể (5/10/2019)
Cập nhật : 17:53 5/10/2019
Khách mời: Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia phân tích độc lập các vấn đề an sinh xã hội.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: