logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Bảo mật thông tin trong cơ quan Nhà nước – Phòng vệ từ phương pháp 4 tại chỗ (1/6/2019)
Cập nhật : 11:30 1/6/2019
- Thực trạng bảo mật thông tin trong cơ quan Nhà nước.
- Các xu hướng tấn công mạng và trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin.
- Bảo mật thông tin trong cơ quan Nhà nước – Phòng vệ từ phương pháp 4 tại chỗ.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: