logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu (9/10/2019)

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu  (9/10/2019)

9/10/2019

- Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Kinh nghiệm phòng chống triều cường của Hà Lan – quốc gia được biết đến là đất nước nằm thấp nhất so với mực nước biển.

Đổi mới cách giải quyết tình trạng thiếu đất ở , đất sản xuất theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững tại vùng đồng bào dân tộc (9/10/2019)

Đổi mới cách giải quyết tình trạng thiếu đất ở , đất sản xuất theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững tại vùng đồng bào dân tộc (9/10/2019)

9/10/2019

- Đổi mới cách giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất theo hướng tiếp cận sinh kế bền vững tại vùng đồng bào dân tộc.
- Tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp đã giảm.
- Chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Xây dựng đô thị thông minh, nhìn từ câu chuyện ở Thành phố Huế: Người dân và chính quyền được gì? (5/10/2019)

Xây dựng đô thị thông minh, nhìn từ câu chuyện ở Thành phố Huế: Người dân và chính quyền được gì? (5/10/2019)

5/10/2019

10 năm nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính: Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng (2/10/2019)

10 năm nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính: Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng (2/10/2019)

2/10/2019

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng REDD+, Việt Nam không chỉ tăng đáng kể diện tích che phủ rừng, mà chất lượng rừng cũng được nâng cao, góp phần giảm phát thải CO2, tăng cường trữ lượng carbon rừng... Tuy vậy, để ngăn chặn tình trạng mất rừng, suy thoái rừng, thì một trong những giải pháp cần chú trọng, đó là tăng cường phát triển các mô hình sinh kế bền vững để tăng năng lực cho người dân, giúp họ thực sự tham gia giữ gìn, bảo vệ rừng.

Phú Thọ: Doanh nghiệp tự giải phóng mặt bằng – Trở đi mắc núi trở lại mắc sông (2/10/2019)

Phú Thọ: Doanh nghiệp tự giải phóng mặt bằng – Trở đi mắc núi trở lại mắc sông (2/10/2019)

2/10/2019

- Doanh nghiệp tự giải phóng mặt bằng – đi mắc núi trở lại mắc sông.
- Sửa đổi 1 số nội dung trong Luật Đất đai 2013 - Hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
- Chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Yếu tố sống còn nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế (28/9/2019)

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Yếu tố sống còn nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế (28/9/2019)

28/9/2019

Mô hình Hợp tác xã thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (25/9/2019)

Mô hình Hợp tác xã thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (25/9/2019)

25/9/2019

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng (25/9/2019)

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng (25/9/2019)

25/9/2019

- Chất lượng không khí tại nhiều tỉnh, thành đồng bằng Bắc bộ đang ở mức nghiêm trọng.
- Thành phố du lịch Hội An, tỉnh Quảng Nam đối mặt với nguy cơ về rác thải.

Cần nhân rộng mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ để phát triển chuỗi liên kết (21/9/2019)

Cần nhân rộng mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ để phát triển chuỗi liên kết (21/9/2019)

21/9/2019

Nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào phục hồi tầng Ozone (18/9/2019)

Nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào phục hồi tầng Ozone (18/9/2019)

18/9/2019

Vai trò của người lao động, tổ chức công đoàn về giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp (18/9/2019)

Vai trò của người lao động, tổ chức công đoàn về giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp (18/9/2019)

18/9/2019

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam - đâu là giải pháp? (14/9/2019)

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam - đâu là giải pháp? (14/9/2019)

14/9/2019

Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (11/9/2019)

Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (11/9/2019)

11/9/2019

- Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Chăn nuôi an toàn sinh học.

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: người dân có thể khởi kiện nếu không được xử lý thoả đáng (11/9/2019)

Vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: người dân có thể khởi kiện nếu không được xử lý thoả đáng (11/9/2019)

11/9/2019

Những hệ luỵ từ các vụ lừa đảo vay tiền online (7/9/2019)

Những hệ luỵ từ các vụ lừa đảo vay tiền online (7/9/2019)

7/9/2019

- Cho vay ngang hàng (P2P Lending) và những hệ luỵ từ các vụ lừa đảo vay tiền online.
- Bộ Công an xử lý nghiêm tín dụng đen, cho vay ngang hàng trá hình.
- Giải pháp hạn chế rủi ro từ các mô hình cho vay ngang hàng, đẩy mạnh khởi nghiệp FINTECH.

Báo động tình trạng mặn xâm nhập ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (4/9/2019)

Báo động tình trạng mặn xâm nhập ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (4/9/2019)

4/9/2019

Di dời các cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư – khó cũng phải làm (4/9/2019)

Di dời các cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư – khó cũng phải làm (4/9/2019)

4/9/2019

- Di dời các cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư – khó cũng phải làm.
- Chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Việt Nam liệu có cơ hội? (31/8/2019)

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Việt Nam liệu có cơ hội? (31/8/2019)

31/8/2019

Phỏng vấn Tiến sĩ Bùi Hải Hưng - chuyên gia dự án Deep Mind của Google tại Mỹ về tương lai nào cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam? Việt Nam cần giải quyết những bài toán gì để trở thành người dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo?

Chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh thích ứng biến đổi khí hậu (28/8/2019)

Chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh thích ứng biến đổi khí hậu (28/8/2019)

28/8/2019

Vĩnh Phúc: Khó khăn giải quyết đất dịch vụ cho người dân (28/8/2019)

Vĩnh Phúc: Khó khăn giải quyết đất dịch vụ cho người dân (28/8/2019)

28/8/2019

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy liên kết trong mô hình Hợp tác xã kiểu mới (24/8/2019)

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy liên kết trong mô hình Hợp tác xã kiểu mới (24/8/2019)

24/8/2019

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu (21/8/2019)

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu (21/8/2019)

21/8/2019

Quản lý rác, đáp ứng nhu cầu kinh tế tuần hoàn - giải quyết bài toán rác thải (21/8/2019)

Quản lý rác, đáp ứng nhu cầu kinh tế tuần hoàn - giải quyết bài toán rác thải (21/8/2019)

21/8/2019

Phát triển hạ tầng và nền tảng công nghệ - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (17/8/2019)

Phát triển hạ tầng và nền tảng công nghệ - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (17/8/2019)

17/8/2019

- Vì sao thành lập Liên minh Chuyển đổi số quốc gia.
- Việt Nam chuyển đổi số mạnh mẽ, để tạo nền kinh tế số.
- Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, thích ứng biến đổi khí hậu - Bài học kinh nghiệm của Bình Định (14/8/2019)

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, thích ứng biến đổi khí hậu - Bài học kinh nghiệm của Bình Định (14/8/2019)

14/8/2019

Bắc Giang: Khai thác đất san lấp mặt bằng – Kiểm soát chặt chẽ, xử lý mạnh tay (14/8/2019)

Bắc Giang: Khai thác đất san lấp mặt bằng – Kiểm soát chặt chẽ, xử lý mạnh tay (14/8/2019)

14/8/2019

Công nghệ xử lý rác thải nhựa cần sự liên kết của 4 nhà (10/8/2019)

Công nghệ xử lý rác thải nhựa cần sự liên kết của 4 nhà (10/8/2019)

10/8/2019

- Giải pháp công nghệ giúp xử lý rác thải nhựa - cần sự phối hợp của 4 nhà: nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- Xây dựng thành công phiên bản thử nghiệm phần mềm tự động đọc và hỗ trợ chẩn đoán bệnh qua ảnh X quang lồng ngực tại Việt Nam.

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: