logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Câu chuyện về những thư viện di động nhằm khuyến khích văn hóa đọc ở Indonesia (24/4/2019)
Cập nhật : 20:11 24/4/2019
- Những nội dung quan trọng vừa được thảo luận tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế Asean lần thứ 25 vừa diễn ra.
- Câu chuyện về những thư viện di động nhằm khuyến khích văn hóa đọc ở Indonesia.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: