logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Đấu tranh, trấn áp tội phạm tín dụng đen (22/4/2019)

Đấu tranh, trấn áp tội phạm tín dụng đen (22/4/2019)

22/4/2019

Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (22/4/2019)

Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (22/4/2019)

22/4/2019

Chính sách Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam: Đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng (19/4/2019)

Chính sách Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam: Đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng (19/4/2019)

19/4/2019

- Chính sách Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam: Đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng.
- Lòng khoan dung, quà tặng đáng quý nhất.
- Chùa An Thái, ngọn Hải Đăng tâm linh của người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Luật phòng chống tác hại của rượu bia (19/4/2019)

Luật phòng chống tác hại của rượu bia (19/4/2019)

19/4/2019

Loại bỏ văn bản giấy: Hướng tới nền hành chính hiện đại (18/4/2019)

Loại bỏ văn bản giấy: Hướng tới nền hành chính hiện đại (18/4/2019)

18/4/2019

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những vấn đề đặt ra (17/4/2019)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những vấn đề đặt ra (17/4/2019)

17/4/2019

Làm thế nào để giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên? (16/4/2019)

Làm thế nào để giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên? (16/4/2019)

16/4/2019

Chống tham nhũng vặt: Cần quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa (16/4/2019)

Chống tham nhũng vặt: Cần quyết tâm và hành động quyết liệt hơn nữa (16/4/2019)

16/4/2019

Cơ chế hòa giải - đối thoại tại tòa án trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính (15/4/2019)

Cơ chế hòa giải - đối thoại tại tòa án trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính (15/4/2019)

15/4/2019

Học thêm, dạy thêm cần được quy định như thế nào khi sửa đổi luật giáo dục? (15/4/2019)

Học thêm, dạy thêm cần được quy định như thế nào khi sửa đổi luật giáo dục? (15/4/2019)

15/4/2019

Vesak 2019 và trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (12/4/2019)

Vesak 2019 và trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (12/4/2019)

12/4/2019

- Vesak 2019 và trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Tắm phật - Nghi thức quan trọng trong Tết Chol Chnam Thmay.
- Phân tích về kết thiện duyên trong đạo Phật.

Xâm hại trẻ em, chế tài đã đủ mạnh? (12/4/2019)

Xâm hại trẻ em, chế tài đã đủ mạnh? (12/4/2019)

12/4/2019

Người dân đã hài lòng hơn với dịch vụ công (11/4/2019)

Người dân đã hài lòng hơn với dịch vụ công (11/4/2019)

11/4/2019

Dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi: Quy định chặt chẽ điều kiện để phạm nhân ra ngoài lao động (10/4/2019)

Dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi: Quy định chặt chẽ điều kiện để phạm nhân ra ngoài lao động (10/4/2019)

10/4/2019

Cán bộ đảng viên gương mẫu (9/4/2019)

Cán bộ đảng viên gương mẫu (9/4/2019)

9/4/2019

- Cán bộ đảng viên cần gương mẫu trong phong trào phòng chống tham nhũng.
- Những đổi mới trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng ở Hà Tĩnh.
- Đảng bộ quận Hải An, thành phố Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12.

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện (9/4/2019)

Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện (9/4/2019)

9/4/2019

Giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường (8/4/2019)

Giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường (8/4/2019)

8/4/2019

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (8/4/2019)

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (8/4/2019)

8/4/2019

Vai trò của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 trong hội nhập quốc tế (5/4/2019)

Vai trò của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 trong hội nhập quốc tế (5/4/2019)

5/4/2019

Tăng cường giải quyết kiến nghị cử tri (5/4/2019)

Tăng cường giải quyết kiến nghị cử tri (5/4/2019)

5/4/2019

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế (4/4/2019)

Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế (4/4/2019)

4/4/2019

- Xây dựng Chính phủ điện tử: Thành công và thách thức từ thực tế.
- Cải cách hành chính ở công an Nghệ An.

Hưng Yên: Vì sao trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp (3/4/2019)

Hưng Yên: Vì sao trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp (3/4/2019)

3/4/2019

Tiến độ và chất lượng xây dựng luật (3/4/2019)

Tiến độ và chất lượng xây dựng luật (3/4/2019)

3/4/2019

Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực (2/4/2019)

Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực (2/4/2019)

2/4/2019

- Quảng Ninh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.
- Diễn đàn sinh hoạt chi bộ: cách làm mới ở tỉnh Quảng Trị.
- Tấm gương người Bí thư chi bộ làm công tác dân vận khéo.

Tăng giá điện, tác động đến người dân như thế nào? (2/4/2019)

Tăng giá điện, tác động đến người dân như thế nào? (2/4/2019)

2/4/2019

Tình hình tai nạn giao thông ở Hưng Yên diễn biến phức tạp (1/4/2019)

Tình hình tai nạn giao thông ở Hưng Yên diễn biến phức tạp (1/4/2019)

1/4/2019

- Tình hình tai nạn giao thông ở Hưng Yên diễn phiến phức tạp.
- Giải pháp nào để kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
- Tư vấn của luật sư về các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Đại biểu quốc hội đóng góp ý kiến vào Dự án luật kiến trúc (1/4/2019)

Đại biểu quốc hội đóng góp ý kiến vào Dự án luật kiến trúc (1/4/2019)

1/4/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: