logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em (9/10/2019)

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em (9/10/2019)

9/10/2019

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (7/10/2019)

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (7/10/2019)

7/10/2019

Nâng cao chất lượng giám định tư pháp: Nhìn từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện (4/10/2019)

Nâng cao chất lượng giám định tư pháp: Nhìn từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện (4/10/2019)

4/10/2019

Kết luận giám định tư pháp ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Do đó, giám định tư pháp là hoạt động đòi hỏi sự khách quan, độc lập, là căn cứ pháp lý quan trọng và tin cậy cho cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy vậy, thực tế, hoạt động giám định tư pháp đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ quy định pháp luật đến tổ chức thực hiện.

Giảm nghèo bền vững: Nguồn lực phải đi liền với mục tiêu (2/10/2019)

Giảm nghèo bền vững: Nguồn lực phải đi liền với mục tiêu (2/10/2019)

2/10/2019

Năm 2019, các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, có rất nhiều chương trình về giảm nghèo, các chính sách pháp luật về giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhưng, nguồn lực đầu tư có mang lại hiệu quả thực chất hay không? Đưa ra mục tiêu rất cao, nhưng nguồn lực lại chưa tương xứng với sự quyết tâm ấy. Đây là vấn đề được đặt ra để hoạch định chính sách và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường quản lý, kiểm tra Luật chấp hành Luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (30/9/2019)

Tăng cường quản lý, kiểm tra Luật chấp hành Luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (30/9/2019)

30/9/2019

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (27/9/2019)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (27/9/2019)

27/9/2019

Nguồn lực cho cải cách tiền lương (25/9/2019)

Nguồn lực cho cải cách tiền lương (25/9/2019)

25/9/2019

Tiền lương không đủ sống là thực trạng lâu nay đối với người lao động trong cả khu vực công và khu vực tư. Chính sách tiền lương nặng tính bình quân, cào bằng đã không tạo được động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Từ việc phân tích rõ nguyên nhân, Nghị quyết số 27 Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra mục tiêu, nội dung cải cách và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tuy vậy, những điểm tiến bộ của Nghị quyết cần được thể chế hóa trong luật và được sớm triển khai thực hiện. Đây là chủ đề được cử tri và đại biểu quan tâm, nhất là khi Bộ luật Lao động đang được sửa đổi.

Công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan chức năng (23/9/2019)

Công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan chức năng (23/9/2019)

23/9/2019

Sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ doanh nghiệp Nhà nước (20/9/2019)

Sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ doanh nghiệp Nhà nước (20/9/2019)

20/9/2019

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân: Từ Hiến pháp năm 2013 đến thực tiễn cuộc sống (18/9/2019)

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân: Từ Hiến pháp năm 2013 đến thực tiễn cuộc sống (18/9/2019)

18/9/2019

Những tồn tại trong thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi (16/9/2019)

Những tồn tại trong thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi (16/9/2019)

16/9/2019

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019: Cần thực hiện thống nhất, đúng quy định (13/9/2019)

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019: Cần thực hiện thống nhất, đúng quy định (13/9/2019)

13/9/2019

Để phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả (11/9/2019)

Để phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả (11/9/2019)

11/9/2019

Cần thay đổi gì trong thực hiện chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn? (9/9/2019)

Cần thay đổi gì trong thực hiện chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn? (9/9/2019)

9/9/2019

Phòng chống tham nhũng cần những biện pháp kiên quyết (6/9/2019)

Phòng chống tham nhũng cần những biện pháp kiên quyết (6/9/2019)

6/9/2019

Góp ý Dự án Luật lực lượng Dự bị động viên (4/9/2019)

Góp ý Dự án Luật lực lượng Dự bị động viên (4/9/2019)

4/9/2019

Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (2/9/2019)

Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (2/9/2019)

2/9/2019

Dự án Luật Thư viện: Đầu tư hệ thống thư viện đồng bộ, hiện đại (28/8/2019)

Dự án Luật Thư viện: Đầu tư hệ thống thư viện đồng bộ, hiện đại (28/8/2019)

28/8/2019

Kết quả giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (26/8/2019)

Kết quả giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (26/8/2019)

26/8/2019

Để luật và cuộc sống song hành với nhau (23/8/2019)

Để luật và cuộc sống song hành với nhau (23/8/2019)

23/8/2019

Dự án Luật chứng khoán (sửa đổi): Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật (21/8/2019)

Dự án Luật chứng khoán (sửa đổi): Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật (21/8/2019)

21/8/2019

Dự thảo luật lao động sửa đổi (19/8/2019)

Dự thảo luật lao động sửa đổi (19/8/2019)

19/8/2019

Minh bạch những dự án BOT thu phí, vấn đề được quan tâm trong phiên chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội (16/8/2019)

Minh bạch những dự án BOT thu phí, vấn đề được quan tâm trong phiên chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội (16/8/2019)

16/8/2019

Cần có quy định phù hợp để tránh chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra (14/8/2019)

Cần có quy định phù hợp để tránh chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra (14/8/2019)

14/8/2019

Còn nhiều băn khoăn với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (12/8/2019)

Còn nhiều băn khoăn với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (12/8/2019)

12/8/2019

Chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (9/8/2019)

Chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (9/8/2019)

9/8/2019

Bỏ mức giới hạn thời gian làm thêm tối đa trong tháng, nên hay không? (7/8/2019)

Bỏ mức giới hạn thời gian làm thêm tối đa trong tháng, nên hay không? (7/8/2019)

7/8/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: