logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những vấn đề đặt ra (17/4/2019)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và những vấn đề đặt ra (17/4/2019)

17/4/2019

Học thêm, dạy thêm cần được quy định như thế nào khi sửa đổi luật giáo dục? (15/4/2019)

Học thêm, dạy thêm cần được quy định như thế nào khi sửa đổi luật giáo dục? (15/4/2019)

15/4/2019

Xâm hại trẻ em, chế tài đã đủ mạnh? (12/4/2019)

Xâm hại trẻ em, chế tài đã đủ mạnh? (12/4/2019)

12/4/2019

Dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi: Quy định chặt chẽ điều kiện để phạm nhân ra ngoài lao động (10/4/2019)

Dự thảo Luật thi hành án hình sự sửa đổi: Quy định chặt chẽ điều kiện để phạm nhân ra ngoài lao động (10/4/2019)

10/4/2019

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (8/4/2019)

Thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (8/4/2019)

8/4/2019

Tăng cường giải quyết kiến nghị cử tri (5/4/2019)

Tăng cường giải quyết kiến nghị cử tri (5/4/2019)

5/4/2019

Tiến độ và chất lượng xây dựng luật (3/4/2019)

Tiến độ và chất lượng xây dựng luật (3/4/2019)

3/4/2019

Đại biểu quốc hội đóng góp ý kiến vào Dự án luật kiến trúc (1/4/2019)

Đại biểu quốc hội đóng góp ý kiến vào Dự án luật kiến trúc (1/4/2019)

1/4/2019

Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (29/3/2019)

Giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi (29/3/2019)

29/3/2019

Dự thảo Luật Thư viện - đích đến là người đọc và phát triển văn hóa đọc (27/3/2019)

Dự thảo Luật Thư viện - đích đến là người đọc và phát triển văn hóa đọc (27/3/2019)

27/3/2019

Phiên giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về đảm bảo an toàn giao thông (25/3/2019)

Phiên giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về đảm bảo an toàn giao thông (25/3/2019)

25/3/2019

Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi): Cần đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng (22/3/2019)

Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi): Cần đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng (22/3/2019)

22/3/2019

Thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (20/3/2019)

Thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (20/3/2019)

20/3/2019

Những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về một số nội dung trong Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) (18/3/2019)

Những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về một số nội dung trong Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) (18/3/2019)

18/3/2019

Đảm bảo tính độc lập, hiệu quả của kiểm toán nhà nước khi sửa đổi luật (13/3/2019)

Đảm bảo tính độc lập, hiệu quả của kiểm toán nhà nước khi sửa đổi luật (13/3/2019)

13/3/2019

Việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy – Chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm nay (11/3/2019)

Việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy – Chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm nay (11/3/2019)

11/3/2019

Thúc đẩy bình đẳng giới (8/3/2019)

Thúc đẩy bình đẳng giới (8/3/2019)

8/3/2019

Siết chặt kỷ cương về đầu tư công (6/3/2019)

Siết chặt kỷ cương về đầu tư công (6/3/2019)

6/3/2019

Quy định về quảng cáo rượu bia và bán rượu bia trên Internet: Còn nhiều ý kiến khác nhau (4/3/2019)

Quy định về quảng cáo rượu bia và bán rượu bia trên Internet: Còn nhiều ý kiến khác nhau (4/3/2019)

4/3/2019

Thu hẹp đối tượng và nâng cao chất lượng cử tuyển (1/3/2019)

Thu hẹp đối tượng và nâng cao chất lượng cử tuyển (1/3/2019)

1/3/2019

Những bất cập của chính sách cử tuyển cần khắc phục.

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan về thuế (27/2/2019)

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan về thuế (27/2/2019)

27/2/2019

Bàn về việc tham vấn nhân dân trước khi xây dựng Luật (25/2/2019)

Bàn về việc tham vấn nhân dân trước khi xây dựng Luật (25/2/2019)

25/2/2019

Sửa đổi những vướng mắc Luật Đầu tư công (22/2/2019)

Sửa đổi những vướng mắc Luật Đầu tư công (22/2/2019)

22/2/2019

Phòng chống xâm hại trẻ em: Không quên trẻ em nam (20/2/2019)

Phòng chống xâm hại trẻ em: Không quên trẻ em nam (20/2/2019)

20/2/2019

Nâng cao chất lượng xét xử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (18/2/2019)

Nâng cao chất lượng xét xử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (18/2/2019)

18/2/2019

Xử lý tín dụng đen: Cần lấp đầy khoảng trống pháp lý (15/2/2019)

Xử lý tín dụng đen: Cần lấp đầy khoảng trống pháp lý (15/2/2019)

15/2/2019

Không để hộ nghèo phải tụt lại phía sau (13/2/2019)

Không để hộ nghèo phải tụt lại phía sau (13/2/2019)

13/2/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: