logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi và sự quan tâm của cử tri (2/12/2019)

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi và sự quan tâm của cử tri (2/12/2019)

2/12/2019

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra (29/11/2019)

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra (29/11/2019)

29/11/2019

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (27/11/2019)

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (27/11/2019)

27/11/2019

Hôm nay, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV bế mạc. Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, cho ý kiến vào 10 dự án luật khác. Kết quả trong công tác xây dựng pháp luật kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội tiếp tục có những đổi mới; chương trình làm việc được bố trí hợp lý; công tác điều hành theo đúng Quy chế và chương trình kỳ họp, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế và đúng nguyên tắc; cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (25/11/2019)

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (25/11/2019)

25/11/2019

Phân cấp, phân quyền trong dự thảo Luật Cải cách chính quyền địa phương (22/11/2019)

Phân cấp, phân quyền trong dự thảo Luật Cải cách chính quyền địa phương (22/11/2019)

22/11/2019

Sáp nhập 3 văn phòng Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Làm sao để không “nhập vào rồi lại tách ra”? (20/11/2019)

Sáp nhập 3 văn phòng Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Làm sao để không “nhập vào rồi lại tách ra”? (20/11/2019)

20/11/2019

Đảm bảo công khai minh bạch đầu tư theo hình thức đối tác công tư (18/11/2019)

Đảm bảo công khai minh bạch đầu tư theo hình thức đối tác công tư (18/11/2019)

18/11/2019

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng - Cơ chế trong phòng chống tham nhũng (15/11/2019)

Quy định về tặng quà và nhận quà tặng - Cơ chế trong phòng chống tham nhũng (15/11/2019)

15/11/2019

Trong năm 2019, có 6 cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị là 182 triệu đồng. Chính phủ cũng phát hiện, xử lý 3 vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị là 3,99 tỉ đồng. Đó là con số được nêu lên trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 được trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Con số đó liệu có phản ánh tính hiệu quả của quy định về tặng quà và nhận quà tặng trong Luật Phòng chống tham nhũng? Cần có giải pháp nào để quy định này được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn?

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy - Những vấn đề đặt ra (13/11/2019)

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy - Những vấn đề đặt ra (13/11/2019)

13/11/2019

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội - có nên tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách (11/11/2019)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội - có nên tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách (11/11/2019)

11/11/2019

Công tác cán bộ còn thiếu công khai, minh bạch (6/11/2019)

Công tác cán bộ còn thiếu công khai, minh bạch (6/11/2019)

6/11/2019

Nội dung các phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 (4/11/2019)

Nội dung các phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 (4/11/2019)

4/11/2019

Chính sách phát triển kinh tế khu vực miền núi: Những vấn đề đặt ra (1/11/2019)

Chính sách phát triển kinh tế khu vực miền núi: Những vấn đề đặt ra (1/11/2019)

1/11/2019

Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua góc nhìn Đại biểu Quốc hội (30/10/2019)

Tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua góc nhìn Đại biểu Quốc hội (30/10/2019)

30/10/2019

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Tiến tới bỏ biên chế suốt đời (28/10/2019)

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Tiến tới bỏ biên chế suốt đời (28/10/2019)

28/10/2019

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là một trong những dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tuần qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Dự thảo Luật quy định nhiều nội dung mới và quan trọng liên quan đến công chức, viên chức, do đó nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước. Một trong những điểm chú ý của Dự thảo luật này hiện nay là thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Phương án nào đảm bảo quyền lợi người lao động? (25/10/2019)

Tăng tuổi nghỉ hưu: Phương án nào đảm bảo quyền lợi người lao động? (25/10/2019)

25/10/2019

Tuổi nghỉ hưu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, mà còn tác động đến những vấn đề về an sinh xã hội. Vì thế, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu như thế nào cho hợp lý không chỉ là câu chuyện về thu nhập và quyền lợi của cá nhân một người lao động cụ thể, mà đó là vấn đề kinh tế và ổn định xã hội khi phải giải quyết hàng loạt mối quan hệ lợi ích. Quy định nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi một lần nữa lại nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về dự thảo Bộ luật này tại kỳ họp thứ 8.

Quốc Hội thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội (23/10/2019)

Quốc Hội thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội (23/10/2019)

23/10/2019

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (21/10/2019)

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV (21/10/2019)

21/10/2019

Hôm nay Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc. Kỳ họp làm việc 28 ngày, thời gian diễn ra chất vấn là 3 ngày, xem xét thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV là kỳ họp cuối năm 2019 - năm thứ tư của nhiệm kỳ, năm khởi đầu chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại kỳ họp này, theo thông lệ của chương trình nghị sự kỳ họp cuối năm, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, với 17 ngày, chiếm tỷ lệ hơn 60% tổng thời gian của kỳ họp. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong phiên khai mạc sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp. Có nhiều vấn đề cử tri mong muốn sớm được giải quyết như: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; An ninh trật tự, an toàn xã hội; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Sửa đổi Luật doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (18/10/2019)

Sửa đổi Luật doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (18/10/2019)

18/10/2019

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri và người dân cần kịp thời và dứt điểm (16/10/2019)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri và người dân cần kịp thời và dứt điểm (16/10/2019)

16/10/2019

Những bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ bệnh viện công lập (14/10/2019)

Những bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ bệnh viện công lập (14/10/2019)

14/10/2019

Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã làm thay đổi diện mạo của bệnh viện công, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, đồng thời, giúp giảm gánh nặng ngân sách cho nhà nước. Tuy nhiên, hành lang pháp lý đối với cơ chế tự chủ bệnh viện còn chưa đầy đủ. Bệnh viện được giao tự chủ nhưng chưa tự chủ thực chất. Những vấn đề này cần được giải quyết như thế nào?

Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi - Đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động thị trường chứng khoán (11/10/2019)

Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi - Đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động thị trường chứng khoán (11/10/2019)

11/10/2019

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em (9/10/2019)

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em (9/10/2019)

9/10/2019

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (7/10/2019)

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (7/10/2019)

7/10/2019

Nâng cao chất lượng giám định tư pháp: Nhìn từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện (4/10/2019)

Nâng cao chất lượng giám định tư pháp: Nhìn từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện (4/10/2019)

4/10/2019

Kết luận giám định tư pháp ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Do đó, giám định tư pháp là hoạt động đòi hỏi sự khách quan, độc lập, là căn cứ pháp lý quan trọng và tin cậy cho cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy vậy, thực tế, hoạt động giám định tư pháp đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ quy định pháp luật đến tổ chức thực hiện.

Giảm nghèo bền vững: Nguồn lực phải đi liền với mục tiêu (2/10/2019)

Giảm nghèo bền vững: Nguồn lực phải đi liền với mục tiêu (2/10/2019)

2/10/2019

Năm 2019, các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, có rất nhiều chương trình về giảm nghèo, các chính sách pháp luật về giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhưng, nguồn lực đầu tư có mang lại hiệu quả thực chất hay không? Đưa ra mục tiêu rất cao, nhưng nguồn lực lại chưa tương xứng với sự quyết tâm ấy. Đây là vấn đề được đặt ra để hoạch định chính sách và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường quản lý, kiểm tra Luật chấp hành Luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (30/9/2019)

Tăng cường quản lý, kiểm tra Luật chấp hành Luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp (30/9/2019)

30/9/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: