logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Cần có quy định phù hợp để tránh chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra (14/8/2019)

Cần có quy định phù hợp để tránh chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra (14/8/2019)

14/8/2019

Còn nhiều băn khoăn với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (12/8/2019)

Còn nhiều băn khoăn với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (12/8/2019)

12/8/2019

Chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (9/8/2019)

Chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật (9/8/2019)

9/8/2019

Bỏ mức giới hạn thời gian làm thêm tối đa trong tháng, nên hay không? (7/8/2019)

Bỏ mức giới hạn thời gian làm thêm tối đa trong tháng, nên hay không? (7/8/2019)

7/8/2019

Ý kiến của đại biểu quốc hội và cử tri về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu (5/8/2019)

Ý kiến của đại biểu quốc hội và cử tri về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu (5/8/2019)

5/8/2019

Giám sát công tác phòng chống ma túy (2/8/2019)

Giám sát công tác phòng chống ma túy (2/8/2019)

2/8/2019

Luật xuất nhập cảnh và những vấn đề đặt ra (31/7/2019)

Luật xuất nhập cảnh và những vấn đề đặt ra (31/7/2019)

31/7/2019

Dự thảo Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (29/7/2019)

Dự thảo Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (29/7/2019)

29/7/2019

Để thực hiện công bằng và kịp thời chính sách đối với người có công (26/7/2019)

Để thực hiện công bằng và kịp thời chính sách đối với người có công (26/7/2019)

26/7/2019

Những giải pháp hạn chế tình trạng chậm trễ trong ban hành các văn bản pháp luật (24/7/2019)

Những giải pháp hạn chế tình trạng chậm trễ trong ban hành các văn bản pháp luật (24/7/2019)

24/7/2019

Một số vấn đề của dự thảo Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (22/7/2019)

Một số vấn đề của dự thảo Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (22/7/2019)

22/7/2019

Luật Dân quân tự vệ sửa đổi: Điều kiện Tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp (19/7/2019)

Luật Dân quân tự vệ sửa đổi: Điều kiện Tổ chức lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp (19/7/2019)

19/7/2019

Đổi mới chất lượng các kỳ họp của Quốc hội (17/7/2019)

Đổi mới chất lượng các kỳ họp của Quốc hội (17/7/2019)

17/7/2019

Những hạn chế, yếu kém trong sử dụng vốn đầu tư công (15/7/2019)

Những hạn chế, yếu kém trong sử dụng vốn đầu tư công (15/7/2019)

15/7/2019

Điểm mới của Luật giáo dục đại học sửa đổi (12/7/2019)

Điểm mới của Luật giáo dục đại học sửa đổi (12/7/2019)

12/7/2019

Một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, liệu có đạt? (10/7/2019)

Một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, liệu có đạt? (10/7/2019)

10/7/2019

Nguyên nhân và giải pháp hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em (8/7/2019)

Nguyên nhân và giải pháp hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em (8/7/2019)

8/7/2019

Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội (5/7/2019)

Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội (5/7/2019)

5/7/2019

Quốc hội điện tử: Thực tiễn và giải pháp (3/7/2019)

Quốc hội điện tử: Thực tiễn và giải pháp (3/7/2019)

3/7/2019

Dự thảo Luật kiểm toán sửa đổi: Cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước (1/7/2019)

Dự thảo Luật kiểm toán sửa đổi: Cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước (1/7/2019)

1/7/2019

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo tiền lương đủ sống cho người lao động (28/6/2019)

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Đảm bảo tiền lương đủ sống cho người lao động (28/6/2019)

28/6/2019

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh (26/6/2019)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ: Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh (26/6/2019)

26/6/2019

Cần đổi mới quản lý nợ công, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để giảm áp lực nợ công (24/6/2019)

Cần đổi mới quản lý nợ công, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để giảm áp lực nợ công (24/6/2019)

24/6/2019

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (21/6/2019)

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (21/6/2019)

21/6/2019

Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Đã uống rượu bia thì không lái xe (19/6/2019)

Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Đã uống rượu bia thì không lái xe (19/6/2019)

19/6/2019

Làm thế nào nâng cao chất lượng các văn bản luật và để luật đi vào cuộc sống? (17/6/2019)

Làm thế nào nâng cao chất lượng các văn bản luật và để luật đi vào cuộc sống? (17/6/2019)

17/6/2019

Chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động tại doanh nghiệp (14/6/2019)

Chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động tại doanh nghiệp (14/6/2019)

14/6/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: