logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng để bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên (14/11/2019)

Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng để bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên (14/11/2019)

14/11/2019

Cùng với những yếu tố khách quan của các hiện tượng bất lợi trong tự nhiên, thì mất rừng được cho là một trong những nguyên nhân lớn khiến những thiệt hại do biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng hơn. Điều này có nghĩa là để thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai, thì yêu cầu đặt ra là phải sớm phục hồi rừng tự nhiên. Và để làm được điều này thì một trong những yêu cầu đặt ra là phải tạo được sinh kế bền vững cho người dân sống được nhờ rừng.

Biến đổi khí hậu - biến thách thức thành cơ hội khởi nghiệp (9/11/2019)

Biến đổi khí hậu - biến thách thức thành cơ hội khởi nghiệp (9/11/2019)

13/11/2019

Nông nghiệp công nghiệp - xu hướng thích ứng với biến đổi khí hậu (23/10/2019)

Nông nghiệp công nghiệp - xu hướng thích ứng với biến đổi khí hậu (23/10/2019)

23/10/2019

Đồng bằng sông Cửu Long với các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (16/10/2019)

Đồng bằng sông Cửu Long với các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (16/10/2019)

16/10/2019

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu (9/10/2019)

Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu  (9/10/2019)

9/10/2019

- Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Kinh nghiệm phòng chống triều cường của Hà Lan – quốc gia được biết đến là đất nước nằm thấp nhất so với mực nước biển.

10 năm nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính: Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng (2/10/2019)

10 năm nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính: Tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng (2/10/2019)

2/10/2019

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng REDD+, Việt Nam không chỉ tăng đáng kể diện tích che phủ rừng, mà chất lượng rừng cũng được nâng cao, góp phần giảm phát thải CO2, tăng cường trữ lượng carbon rừng... Tuy vậy, để ngăn chặn tình trạng mất rừng, suy thoái rừng, thì một trong những giải pháp cần chú trọng, đó là tăng cường phát triển các mô hình sinh kế bền vững để tăng năng lực cho người dân, giúp họ thực sự tham gia giữ gìn, bảo vệ rừng.

Mô hình Hợp tác xã thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (25/9/2019)

Mô hình Hợp tác xã thích ứng biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (25/9/2019)

25/9/2019

Nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào phục hồi tầng Ozone (18/9/2019)

Nỗ lực của Việt Nam đóng góp vào phục hồi tầng Ozone (18/9/2019)

18/9/2019

Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (11/9/2019)

Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (11/9/2019)

11/9/2019

- Tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Chăn nuôi an toàn sinh học.

Báo động tình trạng mặn xâm nhập ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (4/9/2019)

Báo động tình trạng mặn xâm nhập ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (4/9/2019)

4/9/2019

Chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh thích ứng biến đổi khí hậu (28/8/2019)

Chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh thích ứng biến đổi khí hậu (28/8/2019)

28/8/2019

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu (21/8/2019)

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu (21/8/2019)

21/8/2019

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, thích ứng biến đổi khí hậu - Bài học kinh nghiệm của Bình Định (14/8/2019)

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, thích ứng biến đổi khí hậu - Bài học kinh nghiệm của Bình Định (14/8/2019)

14/8/2019

Gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (7/8/2019)

Gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (7/8/2019)

7/8/2019

Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm bằng bể biogas (31/7/2019)

Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm bằng bể biogas (31/7/2019)

31/7/2019

- Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm bằng bể biogas.
- Mô hình bờ kè sinh thái.

Ngăn chặn rác thải bảo vệ môi trường biển (27/7/2019)

Ngăn chặn rác thải bảo vệ môi trường biển (27/7/2019)

27/7/2019

Những giải pháp trong chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu (17/7/2019)

Những giải pháp trong chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu (17/7/2019)

17/7/2019

Thực trạng sụt lún đất tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long (10/7/2019)

Thực trạng sụt lún đất tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long (10/7/2019)

10/7/2019

Áp dụng mô hình mới ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (3/7/2019)

Áp dụng mô hình mới ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (3/7/2019)

3/7/2019

Mô hình liên kết chuỗi trong chăn nuôi: Tận thu phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường (26/6/2019)

Mô hình liên kết chuỗi trong chăn nuôi: Tận thu phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường (26/6/2019)

26/6/2019

Nghị quyết 120 về thích ứng biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long: Cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và người dân (19/6/2019)

Nghị quyết 120 về thích ứng biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long: Cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và người dân (19/6/2019)

19/6/2019

Ứng dụng khoa học công nghệ: Hướng đi cho các hợp tác xã (12/6/2019)

Ứng dụng khoa học công nghệ: Hướng đi cho các hợp tác xã (12/6/2019)

12/6/2019

Các ứng dụng công nghệ tiên tiến giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi (6/6/2019)

Các ứng dụng công nghệ tiên tiến giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi (6/6/2019)

6/6/2019

Sản xuất cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao (29/5/2019)

Sản xuất cây dược liệu  ứng dụng công nghệ cao (29/5/2019)

29/5/2019

Sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn - Hướng đi bền vững cho nhà nông đồng bằng sông Cửu Long (22/5/2019)

Sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn - Hướng đi bền vững cho nhà nông đồng bằng sông Cửu Long (22/5/2019)

22/5/2019

Cần có một chương trình quốc gia về nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu (15/5/2019)

Cần có một chương trình quốc gia về nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu (15/5/2019)

15/5/2019

- Cần có một chương trình quốc gia về nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Nông nghiệp sống chung với biến đổi khí hậu nhìn từ mô hình nuôi dê ở tỉnh Cà Mau.

Ứng dụng mô hình công nghệ tiên tiến trong nuôi cá lồng bè trên biển (8/5/2019)

Ứng dụng mô hình công nghệ tiên tiến trong nuôi cá lồng bè trên biển (8/5/2019)

8/5/2019

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: