logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Chất lượng không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm rất nghiêm trọng và nguy hại (28/1/2019)
Cập nhật : 3:12 29/1/2019
Khách mời: bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm sáng tạo Xanh cùng bàn về chất lượng không khí tại Hà Nội hiện nay.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: