logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Nâng cao vai trò giám sát của người lao động trong việc bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp  (1/5/2019)
Cập nhật : 10:56 1/5/2019
Cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp cho người lao động.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: