logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Bang Tây Australia muốn tìm hiểu và mở rộng quan hệ với Việt Nam (22/4/2019)
Cập nhật : 15:16 22/4/2019
- Phỏng vấn Bộ trưởng phụ trách kết nối với châu Á, bang Tây Australia về triển vọng hợp tác với Việt Nam.
- Ngày văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, Liên bang Nga.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: