logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Dẹp các quỹ tài chính ngoài ngân sách (15/8/2019)
Cập nhật : 10:16 15/8/2019
Lần đầu tiên, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra một báo cáo khá tổng quát về các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách. Theo báo cáo, hiện cả nước có 48 quỹ này, nhiều quỹ hoạt động không hiệu quả. Vấn đề đặt ra là giải pháp nào loại bỏ được các quỹ "vô thưởng, vô phạt" làm tăng gánh nặng ngân sách và tăng gánh nặng cho dân như vậy?

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: