logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019 (11/3/2019)
Cập nhật : 10:55 11/3/2019
- Tình trạng tăng lương, giảm trợ cấp hoặc hoàn toàn không tăng lương vẫn diễn ra tại các địa phương.
- Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: