logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (25/2/2020)

25/2/2020

- Nghệ An: Công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ các cấp.
- Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Cựu chiến binh, đảng viên Đỗ Kim Huyền, Chi uỷ viên Chi bộ và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ hết lòng vì việc chung.

Đảng luôn tự đổi mới và chỉnh đốn (11/2/2020)

Đảng luôn tự đổi mới và chỉnh đốn (11/2/2020)

11/2/2020

- Đảng luôn tự đổi mới và chỉnh đốn.
- Tấm gương Đảng viên trẻ làm theo lời Bác ở Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (6/2/2020)

Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (6/2/2020)

6/2/2020

Kỳ vọng của cán bộ Đảng viên về công tác cán bộ trước thềm đại hội Đảng (4/2/2020)

Kỳ vọng của cán bộ Đảng viên về công tác cán bộ trước thềm đại hội Đảng (4/2/2020)

4/2/2020

Xử lý kỷ luật đảng viên trong năm 2019 và những bài học kinh nghiệm cho công tác cán bộ nhiệm kỳ mới của Đảng (30/1/2020)

Xử lý kỷ luật đảng viên trong năm 2019 và những bài học kinh nghiệm cho công tác cán bộ nhiệm kỳ mới của Đảng (30/1/2020)

30/1/2020

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (21/1/2020)

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (21/1/2020)

21/1/2020

Quảng Ninh chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp (16/1/2020)

Quảng Ninh chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp (16/1/2020)

16/1/2020

- Quảng Ninh chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.
- Lạng Sơn học tập làm theo lời Bác.

Đảng bộ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (14/1/2020)

Đảng bộ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (14/1/2020)

14/1/2020

Đổi mới năm 1986: Bài học đổi mới tư duy của Đảng (7/1/2020)

Đổi mới năm 1986: Bài học đổi mới tư duy của Đảng (7/1/2020)

7/1/2020

- Đổi mới năm 1986: Bài học đổi mới tư duy của Đảng.
- Sinh hoạt đảng viên hai chiều: Những vấn đề cần nói.
- Công an Hà Nam làm theo lời Bác.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng (1/1/2020)

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng (1/1/2020)

1/1/2020

Khách mời là Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho đại hội - Yếu tố quan trọng đảm bảo thành công đại hội Đảng các cấp.

Chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho đại hội - Yếu tố quan trọng đảm bảo thành công đại hội Đảng các cấp.

31/12/2019

- Chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho đại hội - Yếu tố quan trọng đảm bảo thành công đại hội Đảng các cấp.
- Nâng cao cất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Thiệu Hóa, tỉnhThanh Hóa.
- Tấm gương đảng viên gần 40 năm tuổi đảng ở tỉnh Hà Tĩnh.

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Cao Bằng (24/12/2019)

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Cao Bằng (24/12/2019)

24/12/2019

Làm gì để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm đảm bảo chất lượng? (17/12/2019)

Làm gì để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm đảm bảo chất lượng? (17/12/2019)

17/12/2019

- Lạng Sơn: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
- Làm gì để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm đảm bảo chất lượng?
- Người Bí thư chi bộ, trưởng thôn tâm huyết với công việc chung.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Một yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong công tác cán bộ (11/12/2019)

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Một yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong công tác cán bộ (11/12/2019)

11/12/2019

Khách mời: Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh Bắc Giang (10/12/2019)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh Bắc Giang (10/12/2019)

10/12/2019

- Bắc Giang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.
- Chi bộ phải quản lý chặt chẽ đảng viên.
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể.

Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (5/12/2019)

Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (5/12/2019)

5/12/2019

Nâng cao vai trò của đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (3/12/2019)

Nâng cao vai trò của đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (3/12/2019)

3/12/2019

- Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.
- Sinh hoạt chi bộ ở Ban quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (26/11/2019)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (26/11/2019)

26/11/2019

- Sàng lọc đảng viên: Những vướng mắc từ thực tế.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
- Ninh Bình làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Làm gì để kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng phát huy hiệu quả tốt hơn? (19/11/2019)

Làm gì để kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng phát huy hiệu quả tốt hơn? (19/11/2019)

19/11/2019

"Phòng thủ” trước Đại hội: Tư tưởng, nhận thức và hành động cần phê phán, đấu tranh đẩy lùi (13/11/2019)

13/11/2019

Thanh Hóa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (12/11/2019)

Thanh Hóa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp (12/11/2019)

12/11/2019

- Thanh Hóa tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
- Đổi mới sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
- Cô giáo hết lòng vì học sinh nghèo vùng cao.

Làm gì để học tập và triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào thực chất hơn? (5/11/2019)

Làm gì để học tập và triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào thực chất hơn? (5/11/2019)

5/11/2019

- Cách làm và kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên ở Hà Tĩnh.
- Làm gì để học tập triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào thực chất hơn?

Tăng cường kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng: Một trong những giải pháp để Đảng trong sạch vững mạnh hơn (29/10/2019)

Tăng cường kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng: Một trong những giải pháp để Đảng trong sạch vững mạnh hơn (29/10/2019)

29/10/2019

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng: Một trong những giải pháp làm cho Đảng trong sạch vững mạnh hơn.
- Những đổi mới trong sinh hoạt chi bộ ở Tỉnh ủy Đắc Lắc.

Kỷ luật trong Đảng: Bài học “chặt cành sâu để cứu cây” (23/10/2019)

Kỷ luật trong Đảng: Bài học “chặt cành sâu để cứu cây” (23/10/2019)

24/10/2019

Khách mời: Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công bố nhân sự cấp ủy và Ban chấp hành các cấp trước Đại hội để nhân dân giám sát - Việc nên làm (22/10/2019)

Công bố nhân sự cấp ủy và Ban chấp hành các cấp trước Đại hội để nhân dân giám sát - Việc nên làm (22/10/2019)

22/10/2019

- Công bố nhân sự cấp ủy và Ban chấp hành các cấp trước Đại hội để nhân dân giám sát - Việc nên làm.
- Luân chuyển để đào tạo rèn luyện cán bộ.
- Thượng úy A Hí: Gương sáng Bộ đội Biên phòng làm theo lời Bác.

Xử lý kỷ luật Đảng - Bài học Chặt cành sâu để cứu cây (16/10/2019)

Xử lý kỷ luật Đảng - Bài học Chặt cành sâu để cứu cây (16/10/2019)

16/10/2019

Khách mời là Phó giáo sư tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phú Thọ tăng cường kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng (15/10/2019)

Phú Thọ tăng cường kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng (15/10/2019)

15/10/2019

- Kỷ luật chặt chẽ thì tổ chức vững mạnh.
- Phú Thọ tăng cường kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng.
- Phát huy vài trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ làm theo lời Bác (8/10/2019)

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ làm theo lời Bác (8/10/2019)

8/10/2019

- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu nhìn từ một số vụ việc cụ thể.
- Hiệu quả từ việc phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở.
- Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác.

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: