logovov
Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
Những đổi mới trong Quy định tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt (13/2/2020)
Cập nhật : 13:23 13/2/2020
- Những đổi mới trong Quy định tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt.
-Đảng luôn tự đổi mới và chỉnh đốn.

Mã Nhúng:

Họ và tên(*)
Email(*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập
Free Hit Counter
Số người đang online: